Начало Новини Инфраструктура Община Севлиево е сред първите, които въвеждат електронно управление

Община Севлиево е сред първите, които въвеждат електронно управление

1314

Община Севлиево е сред първите в страната, дали сериозна заявка за въвеждането на електронно управление. С предприетите стъпки се изпълнява един от основните приоритети – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. От 27 ноември 2017 г. общо 38 услуги са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги, който се намира на сайта на администрацията тук.

Досега чрез секцията „Онлайн услуги“ беше възможно да бъдат правени справки от деловодната система, плащания и справки за местни данъци и такси. С въвеждането на новите услуги, получаването на удостоверения, препис-извлечения и справки по „Гражданско състояние“ (ГРАО), „Териториално селищно устройство“, „Общинска собственост“, „Местни данъци и такси“, „Туризъм“ и „Транспорт“ става по електронен път. Освен улеснение за гражданите, които могат да получат необходимите им документи, интернет базираната платформа значително ще улесни ресторантьорите и хотелиерите, които ще могат да картотекират заведения, стаи и къщи за гости, бунгала, хостели, почивни станции и хотели, а фирмите със съответните дейности – да получат по интернет разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

За да се възползват от електронните услуги на Община Севлиево, всички желаещи трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП), да се регистрират в системата и след избирането на търсената услуга, да попълнят необходимия формуляр, както и да прикачат изискуемите документи в електронен вид. Желаният документ може да бъде получен чрез сайта на Общината, на електронен адрес, на гише или с куриерска фирма до посочен адрес.

Ако услугата изисква заплащане, системата няма да позволи нейното изпълнение, преди потвърждение на плащането. Банковите сметки и кодовете на всяка е-услуга са посочени в нейното описание, а плащането може да бъде извършено чрез банков превод, e–PAY, easy Pay, както и на място – в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Севлиево.

За да облекчи административната тежест при предоставянето на услугите, Община Севлиево се включи в Системата за електронен обмен на съобщения в държавата. Това става, благодарение на специализиран софтуер, който позволява на сертифицираните административни органи да обменят документи по електронен път, осъществявайки на практика принципа на „служебното начало“.

Общинската администрация е подала и заявление за Достъп до данните от средата на междурегистровия обмен REGIX. Това ще ѝ даде достъп до регистрите на Изпълнителните агенции („Автомобилна администрация“, Главна инспекция по труда“ и „Околна среда“); министерствата на образованието, вътрешните работи, правосъдието, земеделието и храните, както и до Регистъра за защитените територии и защитените зони в България.

До момента Община Севлиево е публикувала 12 регистъра в Портала за отворени данни тук. Той представлява единна централна публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат. Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.