Начало Новини Инфраструктура Заключителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

Заключителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

1487

На 05.10.2017 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. във зала 200 в сградата на Община Севлиево ще се проведе Заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Проектът е на стойност 4,625,041.38 лв. и с период на изпълнение – 24 месеца. Постигнатите резултати са намалени разходи за енергия и подобрени експлоатационни характеристики за удължаване на жизнения цикъл на девет сгради от образователната инфраструктура на град Севлиево. Обектите на интервенция са: СУ „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“, Основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.