Начало Новини Местни Изтичат законовите срокове за плащане на задължения за недвижими имоти и...

Изтичат законовите срокове за плащане на задължения за недвижими имоти и автомобили за текущата година

1731

Уважаеми съграждани,

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево напомня, че до края на месец октомври изтичат  законовите срокове за плащане на задължения за недвижими  имоти и автомобили за текущата година.

Съобщаваме на всички собственици на имущество с неплатени суми към Община Севлиево, че плащанията могат да се извършат по един от следните начини:

  • в касата на дирекцията – сградата на Община Севлиево, етаж 1, стая 115, която работи от 8:30 до 16:30 ч. без прекъсване;
  • с платежно нареждане чрез банка по сметката на общината: ИНВЕСТБАНК АД, финансов център Севлиево, BIC – IORTBGSF, IBAN – BG09IORT81278400000100

– код за вид плащане 44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
– код за вид плащане 44 23 00 – данък върху превозните средства
– код за вид плащане 44 24 00 – такса битови отпадъци

  • чрез  офисите на EasyPay АД
  • чрез Български пощи

На неплатените в срок задължения  от 01 ноември се начисляват лихви и за втората вноска съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Приканваме всички собственици  да уредят дължимите суми.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, РЕАГИРАЛИ НАВРЕМЕ И ПОГАСИЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В СРОК!