Начало Новини Общество Информация за набиране на заявления за ползване на социална услуга по проект...

Информация за набиране на заявления за ползване на социална услуга по проект “Дневен център за възрастни хора с уреждания “Добрина” в община Севлиево”

1420

Във връзка със стартирането на проект “Дневен център за възрастни хора с уреждания “Добрина” в община Севлиево” Ви уведомяваме, че от 27.04.2017 г. до 05.06.2017 г. /включително/, ще се приемат заявления за ползване на социалната услуга. Необходимите документи, които трябва да са приложени към него са:

 • заявление – приложение 1;
 • документ за самоличност (копие);
 • копие от документ удостоверяващ вида и степента на увреждането – от ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК.

Документите ще се подават в деловодството на Община Севлиево, гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1.

Кандидат-потребителите ще бъдат посетени за изготвянето на социална анкета, след уточняване на подходяща дата.

На 06.06.2017 г., комисия ще класира 25 бенефициенти на услугата и 10 резервни такива. Класирането ще се извърши на базата на предварително одобрени критерии.

Списъкът с утвърдените кандидати ще бъде публикуван на сайта на Община Севлиево – sevlievo.bg, на сайта на сдружението – socialna.org и на информационното табло в общинската администрация.

С одобрените бенефициенти ще бъде сключен договор до 12.06.2017 г.

Официалното откриване на социалната услуга ще бъде на 12.06.2017 г.

Предоставяните от центъра услуги ще са свързани със:

 • предоставяне на храна;
 • задоволяване на ежедневните потребности;
 • задоволяване на здравните потребности;
 • задоволяване на образователните потребности на потребителите на услуги от центъра;
 • задоволяване на рехабилитационните потребности;
 • задоволяване на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

В рамките на проекта се предвижда създаване на няколко групи по интереси:

 • трудотерапия (градинарство);
 • арт-терапия;
 • група по шах и табла.

Други основни дейности по проекта са:

 • Организиране на еднодневни екскурзии;
 • Организиране на изложби и събития.

Забележка: Заявление за ползване на социалната услуга може да изтеглите от раздел Обяви, секция Конкурси  на официалния сайт на Община Севлиево.