Начало Новини Образование Клубът на родителя към МКБППМН при община Севлиево и детска градина „Слънце”...

Клубът на родителя към МКБППМН при община Севлиево и детска градина „Слънце” домакинстваха работилници за родители под надслов „По-лесно е с усмивка …”.

1706

На 29 и 30 ноември по проект „Да наредим пъзела с усмивка” на ИМКА Габрово се реализира инициативата. В подготвителните групи на ДГ „Слънце” бяха организирани работилници с родителите и занимания с децата.

Психологът Ева Цветанова работи с родителите, с които се дискутираха въпросите за ранното детско развитие и за възпитанието на деца във възрастова група 5-6 години.

Разгледани бяха конкретни проблемни ситуации, подходи за преодоляване, методи за ефективно взаимодействие, добри практики, които могат да се прилагат в семейството и детската градина.

В паралелни групови занимания чрез игрови методи доброволците на ИМКА – Габрово работиха с децата по теми, свързани с разпознаване на емоции, назоваване, подобряване на взаимодействията с децата.

Участие в мини обучителните срещи взеха и педагозите от детското заведение – домакин и специалисти на МКБППМН – Община Севлиево.

МКБППМН и екипът на ИМКА Габрово планират работилници за родители да се проведат и в другите детски градини и училища на територията на община Севлиево.