Начало Новини Благотворителност Конкурс за коледна картичка ще зарадва възрастни самотни хора в Севлиево

Конкурс за коледна картичка ще зарадва възрастни самотни хора в Севлиево

1770

Деца и младежи от Севлиево могат да се включат в конкурс за изработване на коледни картички. Организатори са Община Севлиево, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево.

Целта на конкурса е да провокира желание у подрастващите в Севлиево да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек.

Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди.

Четири са възрастовите групи на допустимите участници: Предучилищна възраст – деца до 6 години; Първа възрастова група – от 7 до 10 години; Втора възрастова група –  от 11 до 15 години; Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

Какви са изискванията към оформлението на картичките

Всяка картичка трябва да е придружена с коледно пожелание. На всяка картичка трябва да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес.

При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка.

Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

Краен срок

18:00 ч. на 7.12.2017 г. в Младежки център – Севлиево, ул. „Канлъ дере” №14, Севлиево 5400.

Награждаване

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Севлиево, а отличената творба ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия.

Награждаването ще се проведе на 14.12.2017 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. във  фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени.

Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа.