Начало Новини Образование МКБППМН организира семинарна вечер за родители на тема “Ненасилствена комуникация за родители”

МКБППМН организира семинарна вечер за родители на тема “Ненасилствена комуникация за родители”

1355

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  – ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 ОРГАНИЗИРА

 СЕМИНАРНА ВЕЧЕР ЗА РОДИТЕЛИ НА ТЕМА
„НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ”

  на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 18:00 до 19:30 часа
в сградата на Младежки център – Севлиево
гр. Севлиево, ул. „Канлъ дере” №14

Семинарът ще представи метода на американския психолог д-р Маршал Розенберг за общуването от сърце между родители и деца и принципите на емпатичното свързване.

Целта на вечерта е да подпомогне родителите:

  •  Да отглеждат и възпитават своите деца, като зачитат както техните, така и своите потребности;
  • Да предадат на децата си умението да общуват чрез уважение, зачитане, съпричастност, разбирателство и сътрудничество;
  • Да развиват в тях емоционална грамотност.

Някои от въпросите, които ще бъдат разгледани са:

  • Как да изграждаме качествена връзка с децата си?
  • Как да слушаме децата без да ги осъждаме?
  • Как да изграждаме семейна култура на сътрудничество?
  • Как да разрешаваме конфликти, така че потребностите на всички да са зачетени?
  • Как да възпитаваме децата си без наказания, заплахи, етикети и похвали?
  • Как да заменим „Трябва” с „Аз избирам”?
  • Как да се подкрепяме в ролята си на родители?

Лектор: Емилия Илиева-Крайнова,

обучител по ненасилствена комуникация и емпатия, създател и основен водещ на Communication Academy

Заявки за участие в семинарната вечер може
да направите до 21.04.2017 г.
на телефон
+359-884-64-0519 или на email: mkbppmn@sevlievo.bg