Начало За Забава Фолклор На 25 юни ще се проведе съборът “Бабан”

На 25 юни ще се проведе съборът “Бабан”

1271

На 25 юни от 9:00 часа на връх Бабан ще се проведе Общинският събор на народното творчество „Бабан”, с. Кръвеник. Организатори на събитието са Община Севлиево, Кметство и Народно читалище “Светлина – 1928“, с. Кръвеник .

Участие в тазгодишното издание на събора ще вземат над четиридесет самодейни състава и индивидуални изпълнители от читалищата на община Севлиево, както и гости от съседни общини.

По традиция Общинският събор се организира, за да се покажат постиженията на фолклорните състави от община Севлиево, да стимулира издирването, съхраняването и популяризирането на народното творчество, да спомогне за откриване на млади таланти и осъществяване приемствеността между поколенията, да възпитава любов към националните традиции, към бита и културата ни.

Заповядайте!