Начало Новини Образование Обучение за родители

Обучение за родители

1140

ПРОЕКТ: ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МОЕТО ЛЮБИМО МЯСТО

BG05M2OP001-3.001-0042-C02

ПРОЦЕДУРА: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, BG05M2OP001-3.001

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Социална подкрепа и информация“

ПАРТНЬОРИ: Община Севлиево

Детска градина „Радост“ – гр. Севлиево

Детска градина „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на дейност 1 „Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца“ от проект „Детската градина – моето любимо място”, Ви каним да се включите в обучение, което ще се проведе:

В ДГ „Радост” 2 – гр. Севлиево на 15.03.2017 г. (сряда) от 17:15 ч.;

В ДГ „Мечо Пух” – с. Петко Славейков на 16.03.2017 г. (четвъртък) от 17:15 ч.

Темата на обучението е: „Отговорният родител”;

Лектор на обучението: Чавдар Мирчев-психолог.

За допълнителна информация и записване, моля обърнете се към Директорите на детските градини.

ВАЖНО: Обучението е напълно безплатно!