Начало Новини Образование В ДГ “Мечо Пух” – с. Петко Славейков се проведе обучение по...

В ДГ “Мечо Пух” – с. Петко Славейков се проведе обучение по проект “Детската градина – моето любимо място”

1569

Във връзка с изпълнение на дейност 1 „Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца“ от проект „Детската градина – моето любимо място” BG05M2OP001-3.001-0042-C01, на 16.05.2017 г. в ДГ „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков се проведе обучение по следните актуални теми:

  1. Какво представлява образователната система и защо е необходимо днешния човек да бъде образован;
    2. Социални умения – общуване, конфликти, проблеми.

Лектор на обучението бе психологът Чавдар Мирчев.

Присъстващите двадесет и четирима родители проявиха голям интерес по изнесените беседи. Бяха зададени много въпроси, на които получиха компетентни отговори.

Предстои обучение по същите теми в ДГ „Радост”, гр. Севлиево на 17.05.2017 г.