Начало Новини Бизнес Обява за втори конкурс за младежки проекти

Обява за втори конкурс за младежки проекти

1290

ОБЯВА
ЗА ВТОРИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ
КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА ГАБРОВО – 2016/2017

Младежка Банка в Габрово е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти.

Младежка Банка Габрово представлява екип от млади ентусиасти – ученици и студенти от гр. Габрово, доброволци, които са готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка банка Габрово набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти.

Екипът на младежката банка е приел за своя основна цел да вдъхновява и насърчава други младежи да бъдат смели, инициативни и вдъхновени, така че да могат да работят активно за реализирането и популяризирането на идеите си в полза на местната общност.

През 2017 година екипът на Младежката Банка в Габрово ще подкрепи идеи за младежки проекти и инициативи в следните приоритетни области:

  1. Здравословен начин на живот и спорт;
  2. Насърчаване на изкуството, креативността и изявата;
  3. Неформално образование и развитие на личностни умения;

В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14-26г.

Документите, свързани с конкурса, може да откриете тук:

формуляр за кандидатстване
Насоки за кандидатстване

Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 28 април 2017 включително на телефон 066/805419, 0879/123 688, 0879/123 687, на е-mail: office@ymca-gabrovo.org или на място в офиса на Сдружение ИМКА Габрово от екипа на Младежка Банка Габрово – Иво Тепавски, Андреана Недева или от други специалисти от екипа на организаията.

Краен срок за получаване на проектните предложения – 02 май 2017 г. – 24:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани. За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо.

Настоящата обява  е възможна благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.

Повече за дейността на ИМКА Габрово и Младежка банка в Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или Младежка Банка Габрово – Youth Bank Gabrovo.