Начало Новини Образование Организират обучения за родители по проект “Детската градина – моето любимо място”

Организират обучения за родители по проект “Детската градина – моето любимо място”

1496

Организиране на обучения за родители по проект „Детската градина – моето любимо място” BG05M2OP001-3.001-0042, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

На 27 и 28 септември 2017 г. от 17:15 ч. в ДГ “Мечо Пух” – с. Петко Славейков и в ДГ “Радост” – гр. Севлиево ще бъдат организирани семинарни обучения за родители в изпълнение на дейност 1: “Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца“.

Водещ на обученията е г-н Чавдар Мирчев – психолог с дългогодишен опит в подкрепата на деца, родители и учители в образователната система.

Допълнителна информация за обученията може да бъде получена на място в детските градини.

Каним всички родители на деца от двете детски градини да вземат участие в безплатните обучения. Не е необходимо предварително записване.