Начало Новини Бизнес Отлично изпълнение на бюджета за 2016 г. отчете Община Севлиево

Отлично изпълнение на бюджета за 2016 г. отчете Община Севлиево

1288

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2016 г. беше представен по време на публичното обсъждане днес. На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси зам.-кметът по „Финанси“ г-жа Калина Георгиева представи изпълнението на бюджета за изминалата година в присъствието на кмета на Севлиево д-р Иван Иванов и председателя на Общински съвет Здравка Лалева, служители от Администрацията и граждани.

Подробно изнесената информация показа, че в резултат от ефективните действия на дирекция „Приходи от местни данъци и такси“, през 2016 г. са събрани 874,405 лв. просрочени вземания по главница и 187,876 лв. лихви.

От Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост са постъпили 595,782 лв. Генерираните собствени приходи са 7,445,175 лв., което формира завишение с 798,178 лв., спрямо данните от 2015 г.

По време на обсъждането представиха и изпълнението на инвестиционната програма на Общината и реализираните проекти с финансиране от Европейския съюз. Общата бюджетната рамка възлиза на 25,499,098 лв. и 1,467,253 лв. финансирани от Европейския съюз.

Във функция “Образование“ с най-голям относителен дял са средствата за детските градини и училищата, в размер на 9,198,106 лв.

През 2016 г. Община Севлиево е предоставила субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на МБАЛ ”Д-р Стойчо Христов” ЕООД – гр. Севлиево в размер на 60,000 лв.

14 двойки с репродуктивни проблеми са подпомогнати от Фонда на Общината, чиято финансова рамка е 14,921 лв.

Отчетените разходи за социалните услуги са 2,980,881 лв., като важен е фактът, че всичките клубове на пенсионера и клуба на хората с увреждания на територията на Община Севлиево, са запазени своята дейност през изминалата година.

Във функция „Култура“ през 2016 г. е осигурен ресурс в обем от 1,902,713  лв., който надвишава усвоените средства през 2015 г. с 385 хил.лв.

Предоставени са субсидии на всички 28 действащи читалища на територия на общината в размер на 454,397 лв.

С парични средства са подпомогнати 18 лицензирани спортни клуба с ресурс в размер на 50,000 лв.

В изпълнение на решения на Общински съвет – Севлиево финансово са подпомогнати:

  • ФК „Севлиево“
  • ФК „Севлиево Лейдис“
  • СК по волейбол „Раковски – 1964”

За реализацията на мероприятията от календара на спортно-туристическите изяви в община Севлиево през 2016 г. от местни приходи са предоставени над 21 хил. лв.

Общо отчетените средства в дейност „Спортни бази за спорт за всички“ възлизат на 464,705 лв.

Общият обем на инвестиционните разходи за миналата година възлиза на 6,060,883 лв.

Така представеният отчет следва да бъде гласуват от общинските съветници на следващото им редовно заседание.