Начало Новини Здраве Официално бе открита социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания...

Официално бе открита социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“

2141

Новата социална услуга в община Севлиево се финансира по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево“, процедура „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Община Севлиево е партньор по проекта на Сдружение „Социална подкрепа и информация“. Стойността на проекта е 391,128 лева, а продължителността на дейностите – 18 месеца.

На проведената встъпителна пресконференция в зала 200 на Община Севлиево бяха представени целите, дейностите, сроковете и планираните резултати от изпълнението на проекта.

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства на територията на община Севлиево, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

В сградата на бившето „Абаджийско училище“, където е разположена новата социална услуга са извършени строително-монтажни работи и обособени помещения за: рехабилитация, за социални контакти и интереси, столова и кухненски бокс, санитарни възли и административни офиси. Доставено е предвиденото оборудване и обзавеждане, което осигурява условия за нормалното функциониране на социалната услуга.

Целевата група на проекта са 25 възрастни хора с увреждания от община Севлиево и техните семейства, които в рамките на проекта ще се възползват от предлаганите услуги в център „Добрина“ и са избрани по определена методика.

Очакваните резултати са свързани със създаване на подкрепяща среда за лицата с увреждания и техните семейства; създаване на условия за развиване жизнения потенциал на 25 лица с увреждания и възможности за социалната им интеграция; оказване на психологична помощ и подкрепа, провеждане на оздравителни и рехабилитационни дейности; организиране на свободното време; провеждане на 16 екскурзии извън територията на град Севлиево; провеждане на 32 обучения за придобиване на различни умения за самостоятелен живот, социална интеграция, мотивация и включване в трудова дейност, установяване на работни навици, работа в екип и други, които ще бъдат от полза на хората с увреждания при възможност за трудова реализация; подпомагане изграждането на трудови и социални умения и осигуряване условия за трудова заетост; постигане на положителен социален ефект в областта на пазара на труда в община Севлиево.

След пресконференцията Дневният център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ бе открит от кметът на Севлиево д-р Иван Иванов и председателят на УС на Сдружение „Социална подкрепа и информация“ Димитър Георгиев.

„Тази сграда, която преди една година беше училище, в момента е един чудесен Дневен център за възрастни хора с увреждания. Убеден съм, че тук всички ще станете едно голямо семейство и добри приятели“, каза в изявлението си кметът д-р Иванов и отбеляза, че „Отбор „Добрина“, както ползвателите на социалната услуга сами се наричат, е много подходящо.”

„Този проект нямаше да се случи без помощта на Община Севлиево и без сградата, която се предостави безвъзмездно за разкриване на услугата. Радвам се, че хората с увреждания вече имат своето място, където да се събират и да получават помощта, която има е необходима“, сподели Димитър Георгиев.

Мария Бенева – ръководител на новата услуга увери, че екипът на центъра ще търси най-съвременните концепции и методики за работа, но незабравяйки, че ако няма истинска топлина в отношението към човека, която да бъде усетена, всичко си остава просто един проект. Отправи апел към всички присъстващи „Подкрепяйте ни, обичайте ни, помагайте ни, за да се развива център „Добрина“ и всички ние като общество да се гордеем с него“.

На церемонията по откриването присъстваха областният управител Невена Петкова, председателят на ОбС-Севлиево г-жа Здравка Лалева, зам.-кметовете на община Севлиево – Калина Георгиева, Невена Тодорова, Красимира Йорданова, ръководителят на проекта Нина Спасова, координаторът на проекта – Светла Лалева, ръководителят на Центъра – Мария Бенева, потребители на услугата и техните семейства, граждани.