Начало Новини Политика Покана за консултации за състав на секционните избирателни комисии

Покана за консултации за състав на секционните избирателни комисии

1149

В изпълнение на задълженията ми по чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решения №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и №3924 – МИ от 01.11.2016 г. на ЦИК, отправям покана за 18.01.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в Зала №200 на Община  Севлиево, за участие в консултациите за сформиране състав на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, на 19 февруари 2016 г.

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование; специалност; партия или коалиция, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на Указа на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градница – 8 ноември 2016 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състав на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево