Начало Новини Инфраструктура „МИГ – Севлиевски край“ кани жителите на община Севлиево на информационни срещи...

„МИГ – Севлиевски край“ кани жителите на община Севлиево на информационни срещи и конференции

1246

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие за програмен период 2014-2020 г. СНЦ „МИГ – Севлиевски край“ кани жителите на община Севлиево на информационни срещи и конференции, както следва:

  1. 16.01.2017 г. – информационна среща за консултиране с местната общност в гр. Севлиево, от 13:30 ч. в сградата на Клуб на пенсионера „Юг”;
  2. 17.01.2017 г. – информационна среща за консултиране с местната общност в  с. Бериево, от 11:00 ч. в сградата на Пенсионерски клуб с. Бериево;
  3. 18.01.2017 г. – информационна конференция от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация;
  4. 19.01.2017 г. – информационна конференция от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация;
  5. 20.01.2017 г. – информационна среща за консултиране с местната общност в гр. Севлиево, от 10:00 ч. в сградата на Клуб на пенсионера „№2”;