Начало Новини Политика РП – Севлиево протестира противоречиви норми в Правилника за организацията и дейността...

РП – Севлиево протестира противоречиви норми в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

2203

Районна прокуратура – Севлиево внесе в Административен съд – Габрово, протест против четири текста от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево, приет на 26.07.2016 г. Прокуратурата счита, че Правилникът е издаден от Общински съвет извън правомощията му и при неправилно приложение на материалния закон. Атакувани са четири от нормите, тъй като противоречат на друг акт – Закона за местното самоуправление и мастната администрация, който е с по-висока степен. С протеста прокуратурата иска отмяна на чл. 5 ал. 1 т. 23, т. 24, чл. 17 ал 1 т. 8, чл 24 ал 1 т. 7 и чл 118 ал 1 от Правилника.

В чл. 5 ал. 1 т. 23  от Правилника е записано, че Общински съвет взема решение за предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник. Този текст противоречи на нормата от ЗМСМА, където е посочено, че компетентността за това принадлежи на Общинската избирателна комисия. Подобно е и противоречието на чл. 5 ал 1 от Правилника, в който е записано, че общински съвет взема решение за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета. Според ЗМСМА тази компетентност принадлежи на общинската избирателна комисия.

В нормата на чл. 24 ал 1 от Правилника е изброено, че пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, като според т. 7, това става при промяна на местожителството. Съгласно ЗМСМА това касае постоянния адрес.

Атакуван е и чл. 118 ал. 1 от Правилника, с който е въведена норма, според която общински съвет може с решение да прекрати предсрочно пълномощията на кмета, но тази компетентност според ЗМСМА принадлежи на общинската избирателна комисия.