Начало Новини Инфраструктура Стартира нова е–услуга в селата на община Севлиево

Стартира нова е–услуга в селата на община Севлиево

1440

От началото на следващата 2018 година в 11 населени места от територията на община Севлиево събирането на местните данъци и такси ще се извършва чрез работа със специализиран софтуер, базиран в общинската администрация, към който ще имат осигурен отдалечен /on – line/ достъп кметовете и кметските наместници на Агатово, Бериево, Буря, Дамяново, Хирево, Добромирка, Крамолин, Кръвеник, Ловнидол, Петко Славейков и Ряховците. Новата електронна услуга ще даде възможност на хората да заплатят дължимите данъци не само за имот в конкретното кметство, а за всички имоти, намиращи се на територията на общината. Ще могат да платят и дължимия данък за моторното превозно средство, което притежават. Гражданите и фирмите, които заплащат патентен данък също ще могат да го заплатят на място в кметството. Това ще спести на хората финансов и времеви ресурс, защото няма да бъде необходимо да идват на място в общинския център.

Критериите за избор на тези населени места за пилотното внедряване на софтуера при събирането на задълженията по Закона за местните данъци и такси са комплексни: стабилна интернет връзка, осигурен съвременен хардуер и най-голям обем събрани приходи с ръчни приходни квитанции през последната кампания.

На 14.12.2017 г. се проведе специализирано обучение с участието на Диана Георгиева, директор на „Информационно обслужване“ АД – клон Габрово, директора на дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево Росица Стоянова и експерти от общинската администрация, които представиха програмния продукт “Матеус” за събиране на задължения по Закона за местните данъци и такси. Участниците имаха възможност практически да работят в реална среда с общинските информационни масиви.

Включването на кметовете и кметските наместници чрез он – лайн достъп до софтуерния ресурс на общинския център е поредното предизвикателство и стъпка към въвеждане на електронно управление в общината. Всички кметове и кметски наместници са свързани към електронния регистър „Национална база данни „Население““, необходим за работата им при издаване на документи по гражданска регистрация. Ежедневно чрез актуализационни съобщения те директно обновяват базата данни за настъпилите промени. Като длъжностни лица, извършващи нотариални заверки, те са свързани в информационната система на длъжностните лица, извършващи нотариални заверки „Единство 2“, където задължително се въвеждат данните за нотариални заверки по изпълняваната услуга „Нотариално удостоверяване на съдържанието на подпис и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД“.