Начало Новини Местни Съобщение от Дирекция “Приходи от местни данъци и такси”

Съобщение от Дирекция “Приходи от местни данъци и такси”

1363

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ  ОТ МЕСТНИ  ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на 03 ЯНУАРИ 2017 година

дирекцията няма да РАБОТИ С ГРАЖДАНИ поради

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.