Начало Новини Инфраструктура Приключи санирането по проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна...

Приключи санирането по проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево”

1331

След успешно приключили строителномонтажни дейности сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево придоби нов облик и подобри работата на служителите с помощта на  финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ и съфинансиране от Община Севлиево.

Извършено е топлинно изолиране на външните стени на сградата, реновирани и пребоядисани са фасадите, монтирана е нова фасадна дограма и гаражни врати. Положена е минерална вата в подпокривното пространство, подменена е и мълниезащитна инсталация.

Общата стойност на строително-монтажните работи е 325,004.19 лв., от които:

– 295,004.19 лв. – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;

–  30,000.00 лв. – съфинансиране от страна на Община Севлиево.

Община Севлиево