Начало Новини Образование 45 младежи от общината участват по Проект „Активизиране и осигуряване на заетост...

45 младежи от общината участват по Проект „Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево”

1047

Община Севлиево съвместно със Сдружение „Социална подкрепа и информация” осигури субсидирана заетост на 45 младежи от община Севлиево за период от 6 месеца по Проект „Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево”, финансиран по Процедура „Активни”,  Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Назначените младежи работят в гр. Севлиево, както и в 12 кметства на територията на община Севлиево.

Проектът стартира през април 2016 г., като крайния срок за неговото изпълнение е 01.11.2017 г.

Целта на проектното предложение бе насочено към активизиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в дирекция „Бюро по труда”.

След приключването на дейностите по проекта „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст, които не са в образование и обучение, и активиране и включването им в пазара на труда”, целевата група участва в мотивационно обучение, както и в обучение за придобиване на професионална квалификация.