Начало Новини Здраве Встъпителна пресконференция по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“...

Встъпителна пресконференция по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево“

1583

На 06.10.2017 година от 10:30 часа в конферентна зала 200 в сградата на общинска администрация в гр. Севлиево, пл. “Свобода” №1, ще се проведе пресконференция за представяне на целите, дейностите, сроковете и планираните резултати от изпълнението на проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ в община Севлиево“, Договор №BG05M9OP001-2.005-0075 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Организатори на събитието са Сдружение „Социална подкрепа и информация“ и Община Севлиево.

След приключване на пресконференцията от 12:00 часа ще бъде официално открит Дневния център за възрастни хора с увреждания „Добрина“. Тържеството ще се проведе в сградата на новосъздадената социална услуга.