Начало Новини Инфраструктура В Севлиево заработи център за сигурност, проследяващ 9 дейности за защита на...

В Севлиево заработи център за сигурност, проследяващ 9 дейности за защита на населението

1208

Общинският координационен център, проследяващ девет дейности за защита и сигурност на населението, вече работи. Той се намира в сграда на Община Севлиево и поема досегашното оперативно дежурство на Общинския съвет за сигурност, Щаба за защита при бедствия, аварии и катастрофи и новоизградената система за видеонаблюдение в Севлиево.

„Модерната система, която въведохме, дава възможност да се проследят и в много ранен етап да се установят огнища на пожари, контрол при бедствия и аварии, 24-часово видеонаблюдение на всичките 83 камери в града и непрекъсната денонощна връзка с длъжностните лица, 7 дни в седмицата. Данните от системата са на разположение също и на служителите на реда, което улеснява работата им при установяването на кражби или заплахи от външни лица, тъй като системата отчита регистрационните номера на колите, които влизат и излизат в града“, коментира кметът на Севлиево д-р Иван Иванов. По думите му Севлиево е втората община в България, която въвежда подобна система за сигурност на населението.

„В момента разработваме система за видеонаблюдение и в някои села. Тя също ще бъде интегрирана към общата и проследявана от Общинския координационен център“, информира още д-р Иванов.

Линиите, които дежурните координатори ще наблюдават са девет и имат следните дейности:

  1. Общински съвет за сигурност – оповестява на отговорните юридически и физически лица при преминаване в по-висока степен на готовност (в състояние на война);
  2. Общински щаб за защита при бедствия, аварии и катастрофи – съгласно схемата за оповестяване на отговорните длъжностни лица, събира и обобщава оперативната информация;
  3. Оперативен контрол на камерите за видео наблюдение в град Севлиево – 24 часово наблюдение на изградената система за видео наблюдение на всичките 83 камери, поставени на критични точки в града.
  4. Контрол на системата за ранно откриване на пожари, разположена в околностите на с. Крушево – центърът за наблюдение и реакция на системата се намира в дежурната стая. Състои се от оптична и термо- камери, извършващи наблюдение и ранно откриване на пожари в радиус 15 км., около местоположението на кулата.
  5. Измерване на радиационния фонд – извършва се 3 пъти в денонощието, а отчетените стойности се докладват в ОСС.
  6. Работа със системата за разпознаване на автомобилни номера – отделна част от системата за видео наблюдение е системата за разпознаване на автомобилни номера.
  7. Работа с пожаро-известителната система в сградата на Общината. В случай на пожар или необходимост от евакуация на сградата, дежурният координатор извършва необходимите дейности, съгласно оперативната процедура.
  8. Приемане на сигнали от телефон 112 или от граждани. Дежурният координатор получава и записва всички сигнали от тел. 112, от граждани или други институции, след което ги препраща по компетентност. Дежурни телефони, на които гражданите могат да се обаждат са: 0675/ 396 112; 0675/  3 39 68; 0884 888 705
  9. Охрана сградата на общинска администрация.

Координаторите, които работят в Общинския координационен център дават дежурство 24 часа, 7 дни в седмицата, в нова дежурна стая в Община Севлиево, отговаряща на всички изисквания за сигурност. Там ще се помещава и работното помещение на Оперативното ядро на Община Севлиево,  в случай на необходимост.