Начало Новини Инфраструктура Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов инспектира лично изпълнението и на втория...

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов инспектира лично изпълнението и на втория проект, с който частично се решава проблема с водата в града и селата

1211

Дейностите са в рамките на втория приоритетен проект – “Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”. Проектът струва над 360,000 лв. – строителство, строителен надзор, авторски надзор и управление на проекта.

Целевото финансиране от МРРБ е в размер на 240,000 лв. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и е съфинансирано със 120 000 лв. от бюджета на Община Севлиево.

Общата дължина на водопровода е 1,531 м., над 900 м. са изкопните работи, а положените към момента тръби са с дължина около 800 м.

Обектът е от първостепенно значение за общината. А предназначението му е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 шахтови кладенеца и бункерните помпени станции към тях за добив на питейна вода от подпочвени източници в сухите летни периоди.