Начало Новини Образование Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”

Новини по проект „Детската градина – моето любимо място”

2323

С много настроение откриха новата учебна 2017-2018 г. децата от ДГ “Радост”, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух”, с. П. Славейков. Представление по случай първия учебен ден изнесоха възпитаниците на г-жа Весела Йорданова от „Музикално-танцово ателие” по проект „Детската градина – моето любимо място” BG05M2OP001-3.001-0042, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Пременени с нови костюми предоставени от проекта, малчуганите представиха етюда „Дядо и ряпа”, който бе поздрав за всички родители, учители и приятели от детската градина.

Дейностите по образователна интеграция в двете детски заведения продължават и през тази учебна година. Заниманията във формираните ателиета „Да творим заедно“, „С приказките по-добри“, “Музикално-танцово ателие” и “Спорт” се провеждат ежеседмично, като предстои включване на нови представители на целевата група.