Начало Новини Образование Новини по проект „Детската градина – моето любимо място“

Новини по проект „Детската градина – моето любимо място“

1428

През лятото продължава реализирането на дейностите по проект „Детската градина – моето любимо място“, BG05M2OP001-3.001-0042-C01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на територията на община Севлиево в ДГ „Радост” и ДГ „Мечо Пух”, с. Петко Славейков.

Във формираните спортни клубове по „Футбол“ и „Баскетбол“, децата, участват в отборни игри, което подобрява комуникацията между тях и насърчава работата в екип, а от друга страна развива тяхната двигателна култура и здравословен начин на живот, чрез повече физическа активност.

По време на спортните занимания, децата имат време за игри и забавно изкарване на свободното време. Спортът е чудесен начин за разтоварване, а в същото време носи много позитиви.

Преподавателят в ателието използва преливащата детска енергия, за да събуди интереса на мъниците към физически активен начин на живот, колективни игри и подобряване на тонуса при участниците.

Участниците в ателиетата „Да творим заедно“ продължават изработването на предмети, фигури, сувенири и други свързани с изучаваните приложни изкуства. Богато въображение и талант живеят във всяко дете. Задачата на ателието е, участниците да развият първото и да открият второто.

В „Музикално-танцовото“ ателие, участниците обогатяват своя репертоар с песни и танци от българския, ромския и турския фолклор. Децата изучават обичаи, традиции, песни и обреди на различни етноси, което да спомогне за подобряване на комуникацията помежду им, чрез разбиране, познаване и приемане на различията помежду им.

За участниците в „Музикално-танцово” ателие бяха осигурени народни носии и традиционни ромски костюми, които да бъдат използвани по време на заниманията в ателието, както и при представленията пред публика.

В ателие „С приказките по-добри“, децата имат възможност да участват в творчески дейности свързани с прочит, драматизиране и пресъздаване на приказки и образи от тях.

За участниците в ателието са осигурени книжки, дискове, костюми, куклен театър и други материали, които да подпомогнат ефективното провеждане на заниманията.

Чрез четенето, се подобрява паметта на децата, което е в тяхна полза при предстоящото им преминаване в училище.

Четенето подобрява нивата на стреса при децата, въвлича ги в творческото занимание, като се забавляват, научавайки и нещо ново.

Към този момент, в проекта са взели участие повече от 100 деца от двете детски градини, което е в изпълнение на заложените резултати и индикатори на програмата.