Начало Новини Инфраструктура Одобрени са 4 проекта по Национална кампания „За чиста околна среда 2017“...

Одобрени са 4 проекта по Национална кампания „За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и МОСВ

2185

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува протокол с одобрените за финансиране проекти в рамките на Националната  кампания „За чиста околна среда 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Община Севлиево участва в конкурса с 6 проектни предложения, разработени от общинска администрация, училища и детски градини, като 4 от проектите са одобрени за финансиране.

В проекта на Община Севлиево „Възстановяване и озеленяване на обществен парк в с. Горна Росица, общ. Севлиево“, на стойност 10,000 лв., е предвидено да се  възстанови част от компрометираната паркова ограда, да се почистят, оформят и озеленят тревните площи, да се монтират градински пейки, кошчета за смет и информационна табела. С доброволния труд на жителите от селото ще бъде боядисана парковата ограда и съществуващите люлки. Ще се монтират нови съоръжения за детски игри върху ударопоглъщаща каучукова настилка, а съществуващите съоръжения  ще бъдат укрепени и боядисани. Пясъчникът на детската площадка ще се ремонтира, а намиращото се в близост волейболно игрище ще бъде възстановено.

Второто одобрено проектно предложение на Община Севлиево е „Облагородяване на парк „Априлско въстание“ в гр. Севлиево” на стойност 9,997.30 лв. В изпълнение на проекта се предвижда закупуване на 5 дървета и засаждането им с доброволен труд. Ще се доставят и монтират 4 градински пейки, 2 кошчета за смет и информационна табела. В парка ще се почистят и оформят тревните площи и алеите, ще бъде обособена детската площадка със съоръжения за игри и кът за фитнес на открито с монтирани съоръжения.

Проектът на ДГ „Мечо Пух“, с. П. Славейков, общ. Севлиево „Екологичен кът – сбъдната мечта“, на стойност 5,000 лв., предвижда дейности по изграждане на нова детска площадка със съоръжения, озеленяване и зацветяване на площи в базата на детската градина  в с. Батошево.

Четвъртото одобрено проектно предложение е на ПГ „Марин Попов“, гр. Севлиево, на стойност 4,954.40 лв. и включва почистване, облагородяване и оформление на дворното пространство на професионалната гимназия.