Начало Новини Инфраструктура Откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево

Откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево

1309

На 20.09.2017 г. /сряда/ от 11:30 ч. пред сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението в гр. Севлиево се проведе официална церемония и църковен водосвет за откриване на обновената сграда – обект на интервенция по проект BG16RFOP001-2.001-0041-C01 “Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Церемонията включи отслужване на църковен водосвет за здраве и успехи.

Приветствени слова бяха отправени от гл. комисар инж. Николай Николов – директор на главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” МВР, Д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево и г-н Валентин Радев – министър на вътрешните работи, след което последва прерязване на лента.

Официални гости на церемонията бяха Д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево; г-н Валентин Радев – министър на вътрешните работи, гл. комисар инж. Николай Николов – директор на главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” МВР, г-жа Невена Петкова – Областен управител на Област Габрово, комисар Георги Русинов – Директор на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, гл. инспектор Христо Банков – Началник на РСПБЗН – Севлиево, гл. инспектор Борислав Бончев – Директор на Областна дирекция МВР – Габрово, гл. инспектор Цветомир Цонков – Началник на РУ – Севлиево към МВР – Габрово, заместник кметове на Община Севлиево, заместник областни управители и общински съветници.

Проектът е на стойност 325,004.19 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Дейностите на проекта включиха поставяне на топлоизолационна система и цветна екстериорна мазилка на външните стени на сградата, монтаж на PVC дограма и 7 гаражни врати от термо панел.

Топло изолиран е покрива и е монтирана нова мълниезащита. С изпълнението на тези мерки сградата на Районна служба ПБЗН гр.

Севлиево придоби енергиен клас „В“ и постигна над 55% енергийна ефективност.