Начало Новини Образование Провеждане на обучение на родители по проект „Детската градина – моето любимо...

Провеждане на обучение на родители по проект „Детската градина – моето любимо място”

1288

В Детска градина „Радост“ – Севлиево и ДГ „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков, продължава изпълнението на дейностите по образователна интеграция и подкрепа на деца и техните родители в рамките на проект „Детската градина – моето любимо място“, BG05M2OP001-3.001-0042-C01.

През месец Март 2017 г., стартира изпълнението на дейност 1: “Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца от етнически малцинства и маргинализирани групи” по проекта.

Целта на дейността е да запознае родителите с реалните условия на детското заведение и най-вече на изискванията, отправяни към техните деца, да се развият потенциалните им възможности за подкрепа и насърчаване за продължаване на образователния процес.

На 15.03.2017 и 16.03.2017 г. бяха проведени обучения с родители в двете детски градини.

Темата на обучението бе „Отговорният родител”, а лектор – психологът Чавдар Мирчев.

Лекторът запозна присъстващите родители с основните подходи във възпитанието на децата. Активно участие вземаха родители, като се стигна до извода, че основният проблем е прекалената заетост, претоварване, което води до липсата на достатъчно време за децата.

Беше заявен голям интерес от страна на родителите на децата от двете градини, като след приключване на пилотното първо обучение през месец Март, присъстващите бяха на мнение, че наистина е трудно да се постигне баланс, но все пак възпитанието е дълъг и труден процес, който изисква време, постоянство и много любов.

Срещата на родителите с психолога, ангажиран за обучението, беше много полезна и ползотворна, защото успяха от първо лице да получат експертно мнение и съвети за разрешаване на конкретни казуси свързани с подкрепата и възпитанието на техните деца.

Обученията по дейността ще продължат до Октомври 2018 г., като всеки месец темата ще бъде различна и актуална към проблемите, пред които днешните родители са изправени при отглеждането и възпитанието на своите деца.

Предвидени са осем обучителни модула, като тренингите ще се провеждат в двете детски заведения.

Родителите могат да се информират за графика на предстоящите обучения на място в детските градини, както и от сайта на община Севлиево, които са партньори по проекта на Сдружение „Социална подкрепа и информация.

Останалите дейности по образователна-интеграция в двете детски заведения продължават.

Заниманията във формираните ателиета „Да творим заедно“, „С приказките по-добри“, “Музикално-танцово ателие” и “Спорт” се провеждат ежеседмично, като към момента в дейностите са обхванати над 90 деца и предстои включване на нови представители на целевата група.