Начало Новини Инфраструктура Проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево”

Проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево”

1761

Община Севлиево кандидатства с проект „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Създаването на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево е ключова стъпка насочена към справяне с проблемите, произтичащи от бедността и социалната изолация на групи от обществото, считани за рискови и уязвими и останали по една или друга причина в изолация. Интервенцията ще се реализира в отговор на идентифицираната необходимост от създаване на модел на общинско социално предприятие, който да допринесе за подобряване на социалния статус на лица от уязвимите групи от населението на гр. Севлиево. Предприятието ще развива дейности по озеленяване и благоустрояване на територията на община Севлиево, които ще се състоят в почистване и поддържане на зелени площи, обществени паркове, градини, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност.