Начало Новини Инфраструктура Община Севлиево е цифровизирала семейните регистри

Община Севлиево е цифровизирала семейните регистри

1205

Общинската администрация е цифровизирала семейните регистри на всички населени места в общината. Броят на страниците, които вече са достъпни по електронен път, е 28,188. Това съобщи Мирела Ганчева от общината.

За да си служат с новите регистри кметовете на селата и кметските наместници са преминали курс на обучение.

Секретарят на общината Румяна Дъчева обясни, че при извършването на административни услуги по гражданското състояние досега се е налагало да се правят постоянни справки в регистрите,което е отнемало много време, а всяко следващо разгръщане на документите на хартиен носител е влошавало състоянието им. Според Дъчева електронните регистри ще спестят време както на служителите в общината, така и на гражданите, а информацията ще е по-добре защитена.

Специализираният софтуер ще позволи да се работи едновременно от офисите на администрацията в града и в кметствата.