Начало Новини Околна среда Община Севлиево кандидатства с шест проекта за финансиране по Националната кампания “За...

Община Севлиево кандидатства с шест проекта за финансиране по Националната кампания “За чиста околна среда – 2017 г., чиято тема тази година е “Обичам природата – и аз участвам”

1982

Община Севлиево кандидатства с шест проекта на обща стойност 59,613.30 лв. по Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“, чиято тема тази година е „Обичам природата – и аз участвам“.

Три от проектите са за облагородяване на парковете в селата Горна Росица, Градница, Душево и Ряховците, един за изграждане на детска еко площадка в парка на Дома на културата „Мара Белчева“ гр. Севлиево и един е за „Облагородяване на парк „Априлско въстание“.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС и е насочена към общини и кметства от цялата страна. Те могат да кандидатстват за създаване и облагородяване на пространства и кътове за отдих, залесяване и зацветяване, възстановяване или ремонтиране на детски и спортни съоръжения. За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10,000 лв., като за реализиране на дейностите се разчита и на доброволния труд на населението.

Целта е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 31 март 2017 г. на електронния сайт на МОСВ, а резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 14 април 2017 г.