Начало Новини Инфраструктура Община Севлиево спечели още два проекта

Община Севлиево спечели още два проекта

1457

Община Севлиево спечели два проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18.8 км” и проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“.

Проектите са финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18.8 км” е на стойност  5,861,161.21 лв. и с продължителност 36 месеца. Одобрената безвъзмездната помощ е 100%, без съфинансиране от бенефициента. Проектът включва цялостна рехабилитация и реконструкция на общинския път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“.

Проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ е на стойност 599 231.53 лв. и с продължителност 36 месеца. Одобрената безвъзмездна помощ е 100%, без съфинансиране от бенефициента. Проектът включва обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на училището, както и закупуване на ново обзавеждане и оборудване.